Rökevakueringsfläktar för garage

 

SEGA

Axialfläkt avsedd för att monteras i tak. Fläkten kan användas som allmänventilation i parkeringshus eller som rökevakueringsfläkt vid brand. Fläkten klarar av att hantera luft på 400°C i 2 timmar. Fläkten är ytbehandlad för att klara av de mest aggressiva miljöerna. Före och efter fläkt sitter ljuddämpande anordningar monterade. Skapar en jetström av luft. Finns i flöden upp till 8900 l/s.

SEGR

Centrifugalfläkt avsedd för att monteras i tak. Fläkten kan användas som allmänventilation i parkeringshus eller som rökevakueringsfläkt vid brand. Fläkten klara av att hantera luft på 400°C i 2 timmar. Fläkten är ytbehandlad för att klara av de mest aggressiva miljöerna. Skapar en jetström av luft. Finns i flöden upp till 2800 l/s.