1. Hem
  2. /
  3. Rökevakuering

Rökevakuering

Rökgasevakuering för parkeringshus AXIS-JET

Axialfläkt avsedd för att monteras i tak. Fläkten kan användas som allmänventilation i parkeringshus eller som rökevakueringsfläkt vid brand. Fläkten klarar av att hantera luft på 400°C i 2 timmar. Fläkten är ytbehandlad för att klara av de mest aggressiva miljöerna. Före och efter fläkt sitter ljuddämpande anordningar monterade. Skapar en jetström av luft. Finns i flöden upp till 8900 l/s.

Axialfläktar för rökgasevakuering AXIS-P

Centrifugalfläkt avsedd för att monteras i tak. Fläkten kan användas som allmänventilation i parkeringshus eller som rökevakueringsfläkt vid brand. Fläkten klara av att hantera luft på 400°C i 2 timmar. Fläkten är ytbehandlad för att klara av de mest aggressiva miljöerna. Skapar en jetström av luft. Finns i flöden upp till 2800 l/s.

Kanalansluten rökgasfläkt ISO-V

Frånluftsfläkt i isolerat hölje för installation vid höga krav på ljudnivån.
EC-motor säkerställer ett fullständigt kontrollerbart varvtalsområde för fläkten och har integrerat överhettningsskydd med automatisk återstart.

Brandspjäll

Våra brandpjäll är avsedda för automatisk stängning av processöppningar och luftkanalgenomföringar i mellangolv, väggar och skiljeväggar, samt för stängning av öppningar i till- och frånluftskanaler i ventilationssystem. Brandspjällen är kapabla att motstå brand i minst 120 minuter (EI 120) vid en temperatur på 600 ° C