Vår filosofi

På CimplAir jobbar vi efter 3 stycken ledord; Energibesparing, Hållbarhet och Förenkling, och dessa ledord avspeglar sig i allt vi gör.

Energibesparing

Redan i projekteringsstadiet projekteras varje aggregat utifrån kundens behov och vi försöker göra unden aggregat så energieffektivt som möjligt, för vi vet att med rätt förutsättningar från början får man ett aggregat som är energiefffektivt och på så sätt bra för miljön, både inne som ute. Arbetet med att energieffektivisera fortsätter sedan i produktionsstadiet där vi ständigt går igenom hur vi i stadiet kan göra vårt bästa för att effektivisera och minska energiförlusterna. När aggregatet sedan ska leva i huset och verka under decenier är det viktigt att aggregatet är lika energieffektivt under hela dess livslängd, därför erbjuder vi service på alla våra aggregat, så att du kan tänka på anna

Hållbarhet

För att något ska kunna fortsätta under en längre tid krävs det att det är hållbart. Detta är något som vi alla ständigt måste bli bättre på. Vi på CimplAIR gör vårt yttersta för att konstruera och bygga hållbara system som gör att fatigheter kan trivas liksom människorna i dem. Vi vill hjälpa till att skapa hållbara bostäder, arbetsplatser, relationer och liv.
Platser för folk att mötas på, inte bara idag och imorgon, utan för all framtid.
Vi är noga med att alla våra produkter genomgår ett hållbarhetstänk som gör det möjligt för oss att stolt sätta vårt namn på dem. Vi är därför även väldigt noga med att alla våra leverantörer har samma hållbarhetstänk som vi. På så sätt kan vi vara säkra på att vår produkt kan leverera hållbar luft under hela dessa livslängd.

Förenkling

Det hörs på namnet, vi vill förenkla.
Vi vill inte bara förenkla sätta att spara energi, eller att byta ut luft. Vi vill förenkla vardagen för de människor som jobbar med att installera luftbehandlingsaggregat, för alla duktiga servicetekniker som servar alla maskiner ute i våra byggnader, alla de människor de industrier som är beroende utav rätt temperatur och fuktighet, eller att de miljontals människor som behöver frisk luft att andas på våra arbetsplatser och i våra klassrum.
Till slut så handlar allt om att förenkla vardagen och livet för oss alla, för med bättre luft och mindre energiförbrukning, blir allt mycket lättare. För det är det vi gör, vi förenklar.

Vår mission

Vi vill skapa en bättre inomhusmiljö för människor. Oavsett var du befinner dig, i skolan, på jobbet, i hemmet, vill vi se till så att du har så bra luft det bara går. För med bra inomhusklimat och ren luft skapar vi bättre förutsättning för livet.

Energibesparing

Att ta till vara på energi och minska energiförluster i fastigheter blir allt viktigare. Många av våra kunder väljer våra produkter och lösningar just för att spara energi. Våra lösningar ligger i framkant vad gäller energioptimering och vi strävar ändå efter att bli bättre.
Se på vilket sätt vi kan hjälpa dig att spara energi!

Historia

CimplAir som varumärke lanserades i Sverige under 2020 men vår historia är mycket äldre än så.
Blauberg Group som är initiativtagare till CimplAir lanserade sina produkter i Sverige och Danmark redan 2008 då våra produkter fanns på hyllan hos en handfull svenska företag under deras varumärke.

Under 2019 påbörjades arbetet med hur man skulle stärka sitt varumärke på den skandinaviska marknaden och 2020 beslöt man sig för att göra det genom varumärket CimplAir – Powered By Blauberg. Blauberg på den skandinaviska marknaden kommer således att stavas CimplAir.
Huvudkontoret för Cimplair och en del av produktionen finns i Götene, Västra Götaland.

Under många år har de företag som ingår i Blauberg Group följt en långsiktig strategi för att bygga varaktiga relationer med sina sammarbetspartners, vilket ständigt ökar koncernens globala marknadsandel och utökar nätverket av officiella representationskontor världen över. Företaget deltar aktivt på olika mässor och visar våra produkter och således tränger vi in på nya marknader.

Vår framgångsrika historia av oklanderlig produktkvalitet och respekt för våra skyldigheter har haft en positiv inverkan på utvecklingen av koncernens företag. För närvarande finns gruppens produkter tillgängliga i mer än 100 länder.

Kvalitet

CimplAir utvecklar ventilationsprodukter som uppfyller europeiska och internationella standarder och krav som kännetecknas av effektivitet och tillförlitlighet. Kontinuerlig förbättring av hela processflödet, strikt produktkvalitetssäkring vid varje produktionssteg, aktivt införande av innovativ teknik och konsekvent förbättring efter konsumenternas utlåtande av produkterna var nyckelelementen i koncernens strategi för att få internationellt erkännande och göra Blauberg-koncernens varumärken känt för kompromisslös kvalitet.

Miljö

CimplAir erbjuder ett brett utbud av högteknologiska produkter tillverkade av certifierade hälsovänliga material. Samtidigt som vi drar gränserna för teknik sätter vi alltid våra kunder, deras komfort och säkerhet i första hand. Vårt omfattande tillvägagångssätt ger dock också hänsyn till andra viktiga faktorer som miljöskydd. Det är därför en betydande del av våra ansträngningar används för att utveckla innovativa energieffektiva tekniklösningar för att säkerställa en mer rationell användning av naturresurser och minska koldioxidavtrycket.

Tillförlitlighet

Alla CimplAir-produkter genomgår laboratorietester för att garantera deras kvalitet och tillförlitlighet. Våra kunder kan välja med tillförsikt från ett brett utbud av ventilationsprodukter som är byggda i enlighet med internationella standarder och de påstådda egenskaperna och erbjuder en kombination av bestående prestanda och egenskaper som är svåra att slå.

Utveckling

Efter de långsiktiga utvecklingsmålen introducerar koncernen regelbundet uppdateringar av sitt modellprogram med avancerad teknik, modern design och de mest önskvärda tekniska lösningarna. Ny teknik ersätter den gamla för att förbättra effektiviteten i Blauberg Groups produkter i linje med de senaste standarderna för energibesparing, prestanda och drift. Koncernens företag bedriver en hållbar policy att utöka produktionsanläggningar och representativa kontor för att tillhandahålla högkvalitativa produkter till sina kunder var som helst på jorden.