1. Hem
 2. /
 3. Luftbehandlingsaggregat
 4. /
 5. Projektspecifika luftbehandlingsaggregat

PROJEKTSPECIFIKA LÖSNINGAR

Projektspecifika Luftbehandlingsaggregat

Projektanpassade luftbehandlingsaggregat där specifika förutsättningar gör att standardprodukter från våra serier inte når optimal drift.
Aggregaten projekteras specifikt för varje enskilt projekt och förutsättningar.
Dessa aggregat kan med fördel installeras för att behandla luft till sjukhus, renrum, explosiva miljöer, aggresiva miljöer, datahallar, offshore, mm.

Vid förfrågan kan aggregatets komponenter och panelelement levereras i separata paket för att monteras ihop på platsen aggregatet är tänkt att installeras på. Som standard tillverkas aggregatet i sektioner på fabrik och monteras ihop på plats.

Att projektera aggregat för specifika objekt och bygga på plats gör sättet att behandla luft relativt fritt från begränsningar.

Exempel på tillval för aggregat:
 • Konstruktion och panelelement i rostfritt stål
 • Gnistfria fläktar för explosiv miljö
 • Hepa-filter i kombination med UV-ljus
 • Direkt/indirekt evaporativ kyla
 • Befuktningsystem för luften
 • Val av styrsystem
 • Byggsats/sektionsstorlekar
 • Typ av lufttemperering
 • Inbrottsklass
 • Utomhus/inomhus-utförande

Kontakta oss för att veta mer om våra projektspecifka aggregat.