Komfort

Beskrivning

Ett kompakt bostadaggregat för vägghängd installation. Finns i 4 olika storlekar som alla kan styras med vår App i telefonen. Har funktioner som forcerat läge, sommarnattkyla, branstädningsfunktion, mm. Flöden upp till 122 l/s.

Hölje

Aggregatets hölje består av galvad stålplåt som pulverlackerats vit. Aggregatet är invändigt klädd med 40mm ljudabsorberande isolering.

Fläktar

Fläktarna i aggregatet är energieffektiva EC-fläktar med låg ljudnivå som dessutom kan styras steglöst.

Filter

Aggregatet kommer levererat med planfilter som sparar plats i aggregatet. Filterklasserna är G4 för frånluften och F7 för tilluften. Det säkerställer att luften i huset hålls fri från damm, pollen, fordonsavgaser och andra orenheter.

Värmeväxlare

Aggregatet finns med både Roterande- och motströmsväxlare.

Styrsystem

Aggregatets styrsystem går att styra från touchpanelen som följer med, eller med vår App som enkelt laddas ner från App Store eller Google Play till telefonen. Möjligheten att koppla upp aggregatet mot ett moln gör det möjligt att styra aggregatet från distans, till exempel om du vill forcera aggregatet en varm sommardag, eller stänga av det om en grannfastighet brinner.

Användning

Aggregatet kan användas för luftbehandling av bostäder, mindre kontor, modulhus, mm, med en golvyta upp till 350m².