Civic

Beskrivning

Ett kompakt rumsaggregat som placeras i rummet man önskar ventilera. Aggregatet innehåller fläktar, filter, växlare och värmare. Aggregatet har samma styrsystem som bostadsaggregatet Living och kan med enkelhet styras med en smartphone eller med medföljande touchpanel. Lämpar sig bland annat för butikslokaler, klassrum eller tillbyggnader där befintligt ventilationssystem ej går att kopplas på. Flöden upp till 340 l/s.

Hölje

Aggregatets hölje är av pulverlackerad stålplåt och invändigt klädd med 40mm ljudabsorberande isolering.

Fläktar

I aggregatet sitter energieffektiva EC-fläktar. Dessa bidrar till en jämn, kostnadseffektiv och tyst drift.

Filter

Aggregatet kommer levererat med planfilter som sparar plats i aggregatet. Filterklasserna är G4 för frånluften och F7 för tilluften. Det säkerställer att luften i lokalen hålls fri från damm, pollen, fordonsavgaser och andra orenheter.

Värmeväxlare

Hjärtat i Civic utgörs av en värmeväxlare i Polystyren som effektivt ser till att kraftigt reducera värmeförlusterna genom att återföra värme från frånluften till tilluften med en verkningsgrad upp till hela 88%, dessutom återför den fukt från frånluften till tilluften vilket gör att ingen dränering behövs.

Styrsystem

Aggregatets styrsystem går att styra från touchpanelen som följer med, eller med vår App som enkelt laddas ner från App Store eller Google Play till telefonen. Möjligheten att koppla upp aggregatet mot ett moln gör det möjligt att styra aggregatet från distans, till exempel om du vill forcera lokalen innan du kommer dit, eller stänga av det om en grannfastighet eller lokal brinner.

Användning

Lämpar sig bland annat för butikslokaler, klassrum eller tillbyggnader där befintligt ventilationssystem ej går att kopplas på.