Luftbehandlingsaggregat

 

AERO

AERO är en serie modulaggregat. Aggregatet är uppdelat i sektioner med varje komponent i en egen modul som enkelt sätts ihop med varandra. Det finns i och med detta inga begränsningar för hur man vill bygga sin enhet. När installation sker i befintlig byggnad och utrymmet för intransport av aggregatet är begränsat är detta aggregat det självklara valet. Flöden upp till 120 000 m3/h.

CLIMA

CLIMA är namnet på vår serie enhetsaggregat. Aggregaten finns med 3 olika styrsystem och levereras alltid som "Plug-n-play", redo att tas i drift direkt. Enkla att installera. CLIMA finns med både rektangulära och cirkulära anslutningar och kommer både som topp- och sidoanslutna. Flöden upp till 80 000 m3/h.

 

 

LIVING

Bostadaggregat för radhus och villor. Finns i 4 storlekar och med både roterande- och motströmsväxlare. Monteras enkelt upp på vägg. Levereras som ”Plug-n-play” och styrs enkelt med vår app i mobilen. Från flöden 200 m3/h till 440 m3/h. För villor upp till 350 m2.

LOCUS

En serie rumsaggregat i flera storlekar och två utföranden som antingen monteras i tak eller golvstående. Aggregatet placeras direkt i rummet som ska ventileras. Aggregatet är utrustat med värmeväxlare, filter och EC-fläktar och levereras som Plug-N-play. Verkningsgrad upp till 90% och flöden upp till 1000 m3/h.

 


PROJEKTSPECIFIKA AGGREGAT

Projektanpassade luftbehandlingsaggregat med skräddarsydda lösningar för objekt med specifika förutsättningar.