1. Hem
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Ett bra inneklimat minskar...

Ett bra inneklimat minskar risken för smittspridning

Kylning av data center

Cimplair utvecklar tillsammans med andra företag inom Blauberg Group koncept för kylning av serverhallar.
I takt med ökat behov serverhallar ökar även behovet av klimatsmarta lösningar för luftkylning utav det enorma hallar som rymmer dessa servrar. Cimplair utvecklar och tillverkar tekniska lösningar för luftburen kyla för dessa änndamål.
Aggregat och fläktdelar som transporterar stora mängder luft kan med evaporativ kyla och korsströmsväxlare kyla dessa stora mängder luft med liten energiåtgång.
Vårt breda utbud av dessa lösningar skapar möjligheter att välja mellan system som är optimerade för respektive anläggning och förutsättningar

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022