Cooling

Beskrivning
Ett kompaktaggregat för bostäder eller mindre lokaler och kontor. Den inbyggda värmepumpen gör det möjligt att kunna producera kall luft när kylbehov finns. Kan ventilera ytor upp till 750 m². Flöden upp till 265 l/s.

Hölje
Höljet bestå av Aluzink-plåt invändigt klädd med ljudabsorberande isolering.

Fläktar
I aggregatet sitter energieffektiva EC-fläktar. Dessa bidrar till en jämn, kostnadseffektiv och tyst drift.

Filter
Frånluftsfiltret består av ett planfilter i filterklass G4 och Tilluftsfiltret är av typen påsfilter och filterklass F7. Detta säkerställer att luften som tillförs de ventilerade utrymmena förblir fri från damm, pollen, avgaser, mm.

Värmeväxlare
Växlaren i aggregatet består av en roterande värmeväxlare i aluminium med en verkningsgrad på upp till 85%.

Styrsystem
Aggregatet levereras som standard med ett styrsystem från Carel som enkelt styrs med den medföljande kontrollpanelen som i och med den 20 meter långa kabeln som följer med monteras upp på önskad plats.

Användning
Cooling kan användas för att ventilera till exempel bostäder, lokaler eller kontor. I och med den inbyggda värmepumpen och möjlighet att kunna köra kall luft även sommartid lämpar den sig för att installeras i lokaler där det annars är svårt att installera luftkylare.

Mer information om produkten hittar du här!