Boxfläktar

 

BFR

Golvstående Radialfläkt. Kan med fördel användas som frånluftsfläkt i Imkanaler tack vare motorn som sitter monterad på utsida fläktkammare. Klarar arbetstemperaturer upp till 120°C. Fläktkammaren är invändigt beklädd med 50 mm mineralull för att säkerställa tyst drift.