Ett bra inneklimat minskar risken för smittspridning

  I dessa tider är ett bra inneklimat viktigare än någonsin. Studier som gjorts visar att i ett bristfälligt ventilerat utrymme ökar risken för smittspridning. Påp arbetsplatser och skolor är det därför viktigt att utrymmen som rymmer många personer ventileras och där luften byts ut kontinuerligt. Studier visar att balanserad ventilation är att föredra då … Läs mer