1. Hem
  2. /
  3. Applikationer
  4. /
  5. Tork-/befuktningsystem

Tork-/befuktningsystem

För en del system och verksamheter, ofta kopplade till industrin, är det viktigt att kunna styra och erhålla en konstant luftfuktighet. Rätt luftfuktighet kan vara en förutsättning för att applicera något till ett material, eller för att förhindra is eller mögeltillväxt.

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft. Kondensoravfuktning avlägsnar vatten ur luften genom att sänka luftens temperatur och därmed minskar även mängden vatten luften orkar bära. Vattnet kondenserar och övergår till flytande form. Kondensvattnet samlas upp i ett dräneringstråg ibland med hjälp av en droppavskiljare. Den torkade luften värms sedan upp till önskad temperatur.

Luftbehandlingsaggregat med beteckning -H- har till skillnad från -DH- till förmågan att tillföra fukt till luften genom högtrycks- eller ångbefuktning. Givare kontrollerar och reglerar tillförseln för att hålla luftfuktigheten jämn.

För industrin används ofta reglerad fuktighet bland annat för att skapa optimala förutsättningar för att applicera material på olika ytor samt för att förhindra att damm och spån yr omkring i produktionslokaler.

För komfortventilation bidrar den högra luftfuktigheten till ett behagligare inomhusklimat. Högre luftfuktighet minskar besvär av torr hud, andningsbesvär och torra bihålor. Dessutom trivs växter man har inomhus mycket bättre i högre luftfuktighet.

För en del system och verksamheter, ofta kopplade till industrin, är det viktigt att kunna styra och erhålla en konstant luftfuktighet. Rätt luftfuktighet kan vara en förutsättning för att applicera något till ett material, eller för att förhindra is eller mögeltillväxt.

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft. Kondensoravfuktning avlägsnar vatten ur luften genom att sänka luftens temperatur och därmed minskar även mängden vatten luften orkar bära. Vattnet kondenserar och övergår till flytande form. Kondensvattnet samlas upp i ett dräneringstråg ibland med hjälp av en droppavskiljare. Den torkade luften värms sedan upp till önskad temperatur.

Luftbehandlingsaggregat med beteckning -H- har till skillnad från -DH- till förmågan att tillföra fukt till luften genom högtrycks- eller ångbefuktning. Givare kontrollerar och reglerar tillförseln för att hålla luftfuktigheten jämn. För industrin används ofta reglerad fuktighet bland annat för att skapa optimala förutsättningar för att applicera material på olika ytor samt för att förhindra att damm och spån yr omkring i produktionslokaler.

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022