Offshore

Luftbehandlingsaggregat för marin miljö tillverkade av Cimplair är designade för de allra tuffaste miljöerna. Genom att upprätthålla drägliga arbetsförhållanden i en miljö med höga temperaturer och luftfuktighetsnivåer och i explosiv miljö kan offshorepersonal utföra sitt arbete säkert och bekvämt.

Luftbehandlingsaggregat
Våra luftbehandlingsaggregat för marin miljö är tillverkade i de mest hållbara materialen för marin miljö. Med hölje och komponenter i syrafast rostfritt stål och epoxibelagd stålplåt vet vi att aggregaten når sin fulla potential även under de tuffaste förhållandena.

Standarder och klassificeringar
Vi konstruerar och tillverkar luftbehandlingsaggregat för offshore i enlighet med de senaste standarderna för offshore, såsom NORSOK, Lloyds, DNV och NDM. Vid behov levereras våra aggregat i utförande för att kunna placeras i explosiv miljö, med ATEX-klassade komponenter.

Luftbehandlingsaggregaten uppfyller följande riktlinjer: Maskindirektiv 2006/42/ EG lågspänningsdirektiv 2006/95/EC ATEX 94/9 / EC (ATEX 95) EMC-direktiv 2004/108/EC Tryckutrustning 97/23/EC enheter överensstämmer med följande höljesegenskaper (enligt EN 1886):

Global service
Vi är övertygade om att genom att erbjuda våra kunder support när det gäller skapar vi en trygghet hos våra kunder genom vetskapen att vi alltid finns till hjälp. Genom våra reservdelslager och servicepartners världen över säkerställer vi att vi snabbt kan bistå våra kunder med support när det behövs, oavsett vad eller var det gäller.

Bra luft – även i de tuffaste miljöerna.
Luftbehandlingsaggregat för marin miljö tillverkade av Cimplair är designade för de allra tuffaste miljöerna. Genom att upprätthålla drägliga arbetsförhållanden i en explosiv miljö med höga temperaturer och luftfuktighetsnivåer kan offshorepersonal utföra sitt arbete säkert och bekvämt.

Kontakt
Vårt arbete som kännetecknas av yttersta noggrannhet och kvalitet resulterar i produkter med oöverträffliga egenskaper och bidrar till en god arbetsmiljö för dem som arbetar ute till havs.
Kontakta oss för oss veta mer.

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022