Ishallar

En viktig del i ishallens system är ventilation och avfuktning. Eftersom de har så stor påverkan på varandra och ishallens klimat behandlas de därför tillsammans.

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca sex gånger mer d.v.s. 240 gram
vattenånga per timme. Det tillsammans med läggvatten på isen i samband med ismaskinens isvård, tillfört vatten från uteluft via ventilationen och ofrivilligt luftläckage genom alla byggnadens springor och öppningar gör att ishallen måste ha en väl dimensionerad
avfuktningsanläggning.

Viktigt är att ishallens luft hela tiden cirkuleras för att säkerställa att temperatur och fuktigheten i hallen är jämn. Stillastående luft med hög fuktighet kan förorsaka problem med kondens, mögel, röta eller rost på byggnadens konstruktion. Vid hög relativ fuktighet i ishallen bildas dimma på isen och kondens på sarg och plexiglaset.

Ishallens kallaste temperatur är isen som är ca -3°C – -5°C. Sargens temperatur är ca +4°C. För att inte vattenånga ska kondensera och bidra till för stor istillväxt på isen, med ökat kylbehov för kylmaskiner och därmed ökad energiåtgång för kompressorerna, bör vatteninnehållet i ishallens luft vara 3 – 4 gr/kg luft. Vid vatteninnehåll på 4 gr/kg luft kondenserar vattenånga vid ca 1°C varför det inte blir kondens på sargen som är ca +4°C.

I Blauair-serien RH avfuktas luften i aggregatet genom så kallad kondensoravfuktning. Principen bygger på recirkulerande luft i kombination med noga reglerad tillförsel av ny luft som tas utifrån. Luften kyls ned genom en förångare eller ett vätskekylt batteri där kondensutfällning sker och en del av vattnet i luften utvinns. Luften värms sedan upp till önskad temperatur innan det lämnar aggregatet.

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022