Industri

Luftbehandlingslösningar för Industrin
Cimplair kan tillhandahålla lösningar för industrier med hög arbetsbelastning som på ett effektivt och hållbart sätt hjälper industrier att upprätthålla goda förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion.

Våra tekniska lösningar används i stor utsträckning av industrier och verksamheter där rätt temperatur och luftfuktighet är viktigt. Cimplair kan leverera utrustning som till exempel evaporativa kylanläggningar, torkutrustning, evakueringsanläggningar, mm.
Våra lösningar kännetecknas av hög kvalitet och ligger i framkant vad gäller driftsekonomi och tillförlitlighet vilket gör det möjligt för de med våra produkter och anläggningar att hålla en högre produktivitet, jämnare produktkvalitet och god lönsamhet.

För industrier som livsmedelels- eller läkemedelsindustrin kan våra anläggningar levereras som hygienanpassade med olika typer av filtrering, luftkvalitetsövervakning och övriga anpassningar. I dessa industrier är ofta rätt luftfuktighet viktigt. Cimplair har lång erfarenhet lösningar skräddarsydda för varje del utav produktionen för att säkerställa att luftfuktigheten hålls konstant genom produktionens alla delar.

Våra luftbehandlingslösningar ger:

  • Hög produktkvalitet
  • God driftsekonomi
  • Bra arbetsförhållanden
  • Effektiv energianvändning

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022