1. Hem
  2. /
  3. Applikationer
  4. /
  5. Energibesparing

Energibesparing

I takt med ökad medvetenhet om människans påverkan på klimatet har intresset för energibesparande åtgärder generellt ökat. I Sverige går ungefär 40% utav energianvändningen till byggnader.

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt stor anledning till att investera i energibesparande åtgärder.

Kyotopyramiden är ett välkänt begrepp och ett verktyg för att minska energianvändningen i byggnader. Verktyget är framtaget av Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, norska Sintef, i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken.
Kyotopyramiden bygger på Kyotoprotokollet från 1997 där många av världens länder gemensamt satte ut strategier för att minska utsläppen utav växthusgaser.

I pyramiden beskrivs i vilken ordning åtgärder ska göras för att minska en byggnads energianvändning.

  • I grunden för pyramiden finns Minimera värmebehovet. I vår aggregatserie AeroPro används en egenutvecklad lösning för värmeåtervinning med verkningsgrader runt 90-95% vilket resulterar i reducerad tillskottsvärme och stora ekonomiska besparingar.
  • I nästa steg beskrivs åtgärden att Minimera elbehovet som det mest lönsamma. I de flesta aggregat från Cimplair används energieffektiva och steglöst styrda EC-fläktar.
  • I våra aggregat finns styrutrustning som kontinuerligt visar energiåtgång för fläktar, verkningsgrad för växlare samt, andelen tillskottsvärme som används.

AeroPro kan konstrueras med storlek och luftflöde och anpassas efter varje projekts specifika förutsättningar. Grundstenen i aggregatet är en 2-stegs korsströmsväxlare med upp till 95% verkningsgrad med sektionsavfrostningsspjäll vilket gör det möjligt att avfrosta delar av växlaren för att kunna återvinna även under avfrostningssekvensen. Aggregatet är By-pass för både till- och frånluft Möjlighet till evaporativ kyla gör det möjligt att på ett energieffektivt sätt kyla varm intagsluft under årets varma dagar helt utan någon kylmaskin.

Läs mer om våra energieffektiva aggregat AeroPro här.

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022