1. Hem
  2. /
  3. Applikationer
  4. /
  5. Datahallar

Datahallar

Datahallar blir en allt större och viktigare del av vårt samhälles infrastruktur. I takt med att våra samhällen digitaliseras behöver mer information lagras och det är av stor vikt att dessa datahallar hålls under kontinuerlig drift. För att servrarna i en datahall ska fungera effektivt är det av stor vikt att rätt klimat upprätthållas i byggnaden, och kontinuerlig kontroll över temperatur och fukt skapar förutsättningar för en säker och effektiv drift.

Indirekt evaporativ kylning

Med Aero-I-pro används så kallad Indirekt evaporativ kylning där frånluften befuktas i innan
växlarpaketet för att på så sätt öka kylkapaciteten för aggregatet. Den svalare frånluften kyler genom
växlaren ner den varmare intagsluften till aggregatet och kan sänka tilluftstemperaturen med 5-8
grader. Fördelen med indirekt evaporativ kylning är att luftströmmarna inte har kontakt med
varandra och fuktinnehållet i intagsluften förblir oförändrad genom aggregatet.

Direkt evaporativ kylning

Med Aero-D-Pro används direkt evaporativ kylning. Detta används i aggregat med skilda luftströmmar och där 100% recirkulerande luft används. I motsats till Aero-I-Pro befuktas istället intagsluften innan växlarpaketet vilket sänker temperaturen genom växlarpaketet och den nu svalare intagsluften kan kyla ner den recirkulerande inomhusluften.

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Skapad av: Modhs Webbyrå 2022