Ishallar

Ishallar och frysrum

I Cimplairs aggregat för ishallar och frysrum används kondensoravfuktning för att avlägsna vatten i luften och kontrollera den relativa fuktigheten för luften. Detta förhindrar att istillväxt och dimma uppstår i lokalen.

Grandfather and grandson on the ice rink, ice skating
dean-bennett-aBV8pVODWiM-unsplash.jpg

Blauair Modul

En viktig del i ishallens system är ventilation och avfuktning. Eftersom de har så stor påverkan på varandra och ishallens klimat behandlas de därför tillsammans.

Blauair Standard

En viktig del i ishallens system är ventilation

och avfuktning. Eftersom de har så stor påverkan

på varandra och ishallens klimat behandlas

de därför tillsammans.

oil-rig-png-hd-culture-1920
pexels-photo-6804254

Komfort

En viktig del i ishallens system är ventilation och avfuktning. Eftersom de har så stor påverkan på varandra och ishallens klimat behandlas de därför tillsammans.

Civic

Ishallens kallaste temperatur är isen som är ca -3°C – -5°C. Sargens temperatur är ca +4°C. För att inte vattenånga ska kondensera och bidra till för stor istillväxt på isen, med ökat kylbehov för kylmaskiner och därmed ökad energiåtgång för kompressorerna, bör vatteninnehållet i ishallens luft vara 3 – 4 gr/kg luft. Vid vatteninnehåll på 4 gr/kg luft kondenserar vattenånga vid ca 1°C varför det inte blir kondens på sargen som är ca +4°C. I Blauair-serien DH avfuktas luften i aggregatet genom så kallad kondensoravfuktning. Principen bygger på recirkulerande luft i kombination med noga reglerad tillförsel av ny luft som tas utifrån. Luften kyls ned genom en förångare eller ett vätskekylt batteri där kondensutfällning sker och en del av vattnet i luften utvinns. Luften värms sedan upp till önskad temperatur innan det lämnar aggregatet.