1. Hem
  2. /
  3. Applikationer
Petrochemical industry on sunset

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt stor anledning till att investera i energibesparande åtgärder. Kyotopyramiden är ett välkänt begrepp och ett verktyg för att minska energianvändningen i byggnader. Verktyget är framtaget av Skandinaviens största

Läs mer >

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft. Kondensoravfuktning avlägsnar vatten ur luften genom att sänka luftens temperatur och därmed minskar även mängden vatten luften orkar bära. Vattnet kondenserar och övergår till flytande form. Kondensvattnet samlas

Läs mer >

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca sex gånger mer d.v.s. 240 gramvattenånga per timme. Det tillsammans med läggvatten på isen i samband med ismaskinens isvård, tillfört vatten från uteluft via ventilationen och ofrivilligt luftläckage

Läs mer >

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort orenheter i luften innan den släpps ut i naturen.Med en lösning för stofthantering från Cimplair och avskiljningsgrader på 99,6% säkerställer man att luften är ren från rök, stoft

Läs mer >
Oil platform on the ocean. Offshore drilling for gas and petroleum

Offshore

LuftbehandlingsaggregatVåra luftbehandlingsaggregat för marin miljö är tillverkade i de mest hållbara materialen för marin miljö. Med hölje och komponenter i syrafast rostfritt stål och epoxibelagd stålplåt vet vi att aggregaten når sin fulla potential även under de tuffaste förhållandena. Standarder och klassificeringarVi konstruerar och tillverkar

Läs mer >
Server room, modern data center.

Datahallar

Indirekt evaporativ kylning Med Aero-I-pro används så kallad Indirekt evaporativ kylning där frånluften befuktas i innanväxlarpaketet för att på så sätt öka kylkapaciteten för aggregatet. Den svalare frånluften kyler genomväxlaren ner den varmare intagsluften till aggregatet och kan sänka tilluftstemperaturen med 5-8grader. Fördelen med indirekt

Läs mer >

Industri

Våra tekniska lösningar används i stor utsträckning av industrier och verksamheter där rätt temperatur och luftfuktighet är viktigt. Cimplair kan leverera utrustning som till exempel evaporativa kylanläggningar, torkutrustning, evakueringsanläggningar, mm.Våra lösningar kännetecknas av hög kvalitet och ligger i framkant vad gäller driftsekonomi och tillförlitlighet vilket

Läs mer >
Ventilation systems on roof top

Komfortventilation

DOMEKT – ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder. Beroende på dina individuella krav, kan du välja mellan en roterande värmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare, samt vertikala, horisontella, rektangulära eller cirkulära kanalanslutningar. Dessutom ett brett utbud av tillbehör. DOMEKT – ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder. Beroende på dina individuella

Läs mer >