AERO PLUS+

AERO PLUS+


Generellt

Aero Plus+ är marknadens i särklass mest energieffektiva luftbehandlingsaggregat. 
Aggregatet är försett med dubbla korsströmsväxlare strategiskt placerade för att möjliggöra hög verkningsgrad - upp till hela 95 %.

Växlarpaket

Aero Plus+ har ett växlarpaket bestående av två korsströmväxlare som är placerade på ett strategiskt vis. Detta medför låg hastighet på luften genom växlarna, vilket i sin tur genererar bättre verkningsgrad. 

Sektionsavfrostning

Som med alla plattvärmeväxlare så måte växlarna under årets kalla månader avfrosta med jämna mellanrum. Detta medför i regel att den genomsnittliga verkningsgraden för berörda månader sjunker. Vi har löst det genom att använda oss utav sektionsavfrostning. 
Växlarpaketet är uppdelat i sektioner med ett spjäll för respektive sektion, vilket gör det möjligt att avfrosta varje sektion var för sig och samtidigt kunna återvinna värme från de övriga sektionerna. Denna lösning bidrar till jämnare och bättre drift under de månader som värmeåtervinningen är som viktigast.

Lågt tryckfall = Lågt SFP

Värmeåtervinning är inte allt. För att ett aggregat ska klassas som energieffektivt behövs det även att den totala strömförbrukningen per kubikmeter flyttad luftmängd (SFP-Specific Fan Power) är låg. Aero Plus+ har noga utvalda komponenter med generellt låga tryckfall, vi har sedan lagt till högeffektiva fläktar som tillsammans bidrar till ett internt lågt tryckfall och SFP. 

Konstruktion

Aero Plus+ är helt konfigurerbart och kan kostrueras efter specifika förutsättningar.