Ett bra inneklimat minskar risken för smittspridning

 

Kylning av data center

Cimplair utvecklar tillsammans med andra företag inom Blauberg Group koncept för kylning av serverhallar.
I takt med ökat behov serverhallar ökar även behovet av klimatsmarta lösningar för luftkylning utav det enorma hallar som rymmer dessa servrar. Cimplair utvecklar och tillverkar tekniska lösningar för luftburen kyla för dessa änndamål.
Aggregat och fläktdelar som transporterar stora mängder luft kan med evaporativ kyla och korsströmsväxlare kyla dessa stora mängder luft med liten energiåtgång.
Vårt breda utbud av dessa lösningar skapar möjligheter att välja mellan system som är optimerade för respektive anläggning och förutsättningar.

Lämna en kommentar