Utvecklar tekniska lösningar för flexibel och energibesparande luftbehandling
Vi erbjuder projektspecifika lösningar för ert behov
Skapar förutsättningar för en trivsam miljö

Vi får byggnader att andas och skapar rum att trivas i.

Luftbehandling

Att behandla luft ska inte vara svårt och komplicerat. På CimplAir tar vi fram ett luftbehandlingsaggregat efter kundens behov. Vi projekterar och bygger noga våra aggregat, för vi vet, att med rätt förutsättningar redan från start, får man ett aggregat tyst, energieffektivt och med alla de funktioner man önskar. Enkelt.

Projektspecifika Lösningar

Vi erbjuder projektspecifika lösningar för luftbehandling. Varje aggregat projekteras efter objektets specfikat förutsättningar och byggs på plats. Aggregat levereras i delar inte större än angivet maxmått från kund, för att sedan monteras ihop på plats. Vårt sätt att konstruera varje aggregat efter dess egna specifika förutsättningar gör det möjligt att leverera lösningar utan begränsningar och helt enligt kunds önskemål.

Vår projektavdelning kan ta hand om instllationen från leverans till driftsättning.

Projekt

Vi vill att våra kunder ska känna samma trygghet i våra produkter som vi. Därför är vi med hela vägen i projekten. Vi hjälper till med projekteringen och säkerställer så att allt blir rätt från början, vi är sedan med under hela installationen och kan när projektet är klart erbjuda fjärrövervakning och garantiservice. Vi lämnar dessutom 5 års garanti.

Mer än bara luft

Vi vet precis som våra kunder att ett bra inomhusklimat är så mycket mer än bara luft – därför erbjuder vi helhetslösningar för luftbehandling där värme-, kyl- och ventilationssystemen integreras med ett överordnat styrsystem som tillsammans skapar en enhetlig anläggning för alla behov.

Applikationer

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

renewable energy landscape

Energibesparing

Man beräknar att runt 50% utav en normal byggnads livscykelkostnad går till energianvändning, vilket är en tillräckligt...

Tork-/befuktningsystem

Våra luftbehandlingsaggregat med beteckning -DH- har en sektion med kondensoravfuktning ofta i kombination med delvis recirkulerande luft....

Ishallar

En person i vila avger 40 gram vattenånga per timme och en hårt arbetande ishockeyspelare avger ca...

Gjuterier stofthantering

Idag handlar det lika mycket om att skydda miljön utanför gjuterierna som inne, genom att filtrera bort...

Stofthantering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

Ishallar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

Tork/-befuktningssystem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

Energibesparing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

Service och Teknisk Support

Vi finns med dig hela vägen. Vi har kostnadsfri support redo att hjälpa våra kunder och användare under hela aggregatets livslängd. I de fall vi inte kan hjälpa våra kunder på distans, ordnar vi så att någon kommer ut och tar hand om det.